Vi erbjuder vägtransporter i ett dagligt flöde på regelbundna, fasta sträckor.
Med moderna, energieffektiva fordon utför vi transporter anpassade för aktuell godstyp. 

Du får en pålitlig och kompetent transportör som tar hand om ditt gods med omsorg. 

Våra fordon tankas med 100% förnyelsebart drivmedel, HVO100 och LBG. Det gör att vi minskar CO2-utsläppen med ca 90%*. 


                                             * jämförelse med europadiesel/standardvärde inom EU.

Stay Fresh Sweden AB
Stay Fresh Sweden AB