Intermodal Stay Fresh Sweden AB, Börje Jönsson
Intermodal transport Stay Fresh

Vi erbjuder Inrikes-, Export- och Importtransporter med täta avgångar. 

Den intermodala transporten kombinerar järnvägens miljöfördelar på de långa transportsträckorna och
lastbilens flexibilitet på de korta sträckorna.

Intermodal Stay Fresh Sweden AB

KONTROLLERAD

⇒ Loggning av position och inställning av temperatur styrs kontinuerligt från transportledningen. 
Vi har kontroll över transporten och kan agera proaktivt vid eventuella störningar.

TIDSEFFEKTIV

⇒ Transport på järnväg påverkas inte av körförbudstider vid veckosluten, under nätterna och vid helger. Kör- och vilotids regler påverkar inte heller transport på järnväg. Vi får då kortare ledtider och en transport i rörelse.
 
SÄKERHET

⇒ Vi lastar direkt i trailern som sedan lyfts på tåget. Vi minimerar omlastningar vilket minskar risken för skador. Våra trailers är utrustade med hög säkerhet med både kontroll och lås.
Det ger en hög säkerhet för godset under transporten.

MILJÖVÄNLIG

⇒ Intermodala lösningar reducerar CO2 utsläppen på transporter med 70-90 %*
Genom att sedan byta ut bränslet i lastbilen till HVO100 och LBG, reducerar vi CO2 utsläppen ytterligare**. 
Det ger en hållbar transport som är betydligt bättre för miljön.

                                                                                                                 * jämförelse med utförande på väg med europadiesel/standardvärde inom EU. 
                                                                                         ** HVO100 har mätvärde på CO2 reducering på 88% i jämförelse med standardvärde inom EU. 

Exempel på reducering av utsläpp:

Vi utgår från att lastbilens CO2 utsläpp uppgår till 1 kg/km* så genererar transporterna av dagens Frukt och Grönt import från Spanien till Sverige 45.000.000 km x 1 kg => 45.000 ton CO2 på årsbasis.

Om vi istället använder en intermodal transportlösning för Frukt och Grönt importen från Spanien till Sverige och placerar lastbilen (trailern) på en järnvägsvagn vid spansk-franska gränsen för vidaretransport till centralerna i Helsingborg reduceras CO2 utsläppen med 32.000 ton per år eller med 70%
                                                                                                                                                      

I utbytet av bränsle till HVO100 minskar vi de 32.000 ton CO2 utsläppen per år med 88%. 
Det ger ett resultat på 1560 ton per år, en reducering på 96,5%.
                                                                                                                                                     * Källa: Scania/Volvo

Stay Fresh Sweden AB