Stay Fresh Sweden AB

I samband med stigande avgifter för transporter på väg samt högre krav från EU på minskade utsläpp och bränsleförbrukning ser vi att intresset för miljöeffektiva transporter ökar.

Focus för oss på STAY FRESH SWEDEN AB ligger i att med koncernens erfarenhet och kunskap utveckla och erbjuda moderna special- och kvalitetstransporter med hög servicenivå.

Vi utgår från ert företags behov och skapar utifrån förutsättningarna de transportlösningar som gynnar alla på bästa sätt. 
 

Stay Fresh Sweden AB

I dagens samhälle ser vi en ökad medvetenhet för bra miljöval i handeln.
Konsumenter söker efter miljövänliga produkter vilket ställer högre krav på säljande företag och producenter när det gäller miljöpåverkan.

Med intermodala lösningar, moderna fordon och väl utvecklad teknik  erbjuder vi transporter som gynnar både miljö och ekonomi utan att förlora kvalitet. 

Stay Fresh Sweden AB

Hos oss kan du vara trygg.
Vi hanterar ditt gods på bästa sätt.

STAY FRESH är specialiserat på Intermodala lösningar och systemtransporter med kvalitet och precision.

Tillsammans med koncernens gedigna kunskap och erfarenhet av vägtransport, specialtransport och lager erbjuder vi helhetslösningar som anpassas helt utifrån ert behov hela vägen.

 

Stay Fresh Sweden AB
- Temperaturkontrollerade trailers   med ett spann från -25 till +25 grader

- Dubbla lastplan med bommar för lastoptimering

- Hög säkerhet med moderna lås och system

- Loggning och kontroll av såväl temperatur och position under hela transporten

- Vägtransport utförd av fordon med Euro 6-klassning, och med drivmedel som minimerar utsläppen.  

- En Win-Win situation för samtliga ingående deltagare i logistikkedjan

 
Stay Fresh Sweden AB