åkeri intermodal

KVALITETS-, MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖPOLICY

STAY FRESH SWEDEN AB erbjuder systemtransporter utvecklade för att möta kundens behov. 

 

Vår filosofi: Vi tar ansvar hela vägen

Vår viljeinriktning när det gäller kvalitet är att;

- tillsammans med våra kunder utveckla behovsanpassade långsiktigt hållbara lösningar.

- ha ett gott bemötande och agera professionellt.

- ha välutbildade och kompetenta medarbetare.

- att ligga i framkant med moderna fordon med senaste tekniken.

Vårt fokus när det gäller miljö är miljöeffektiva transporter. 

Vårt fokus när det gäller arbetsmiljö är att erbjuda en trygg och säker arbetsplats.
Vi arbetar för att främja jämställdhet och motverka diskriminering. 

Vi följer lagar och aktuella krav, förebygger 
förorening samt olycksfall och ohälsa. Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt ledningssystem och därmed vår verksamhet.

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken och genomföra transporter med högsta trafiksäkerhetsmässiga standard. Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:
 

  •  Alltid använder säkerhetsbälte
  •  Håller lämpligt avstånd till framförvarande
  •  Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
  •  Respekterar kör- och vilotidsregler
  •  Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
  •  Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt samt respekterar gällande viktbestämmelser
  •  Är sprit- och drogfria vid genomförandet av våra transporter. Detta innebär stor restriktivitet dygnet före, och under viloperioder i transportuppdrag
  • Använda fordon utrustade med alkolås
  •  Håller fordonet i trafiksäkert skick genom att service och tillsyn sker med täta intervaller
  •  Att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd
Vi åtar oss att följa lagar och andra krav, att förebygga föroreningar samt olycksfall och ohälsa. Vi åtar oss att ständigt förbättra vårt ledningssystem och därmed vår verksamhet.
Stay Fresh Sweden AB