För oss är det en självklarhet att arbeta med ständiga förbättringar i hela verksamheten och med hela kedjan, från bokning till utförd transport/logistiktjänst.
Själva tjänsteutförandet  är direkt avgörande om vi ska lyckas leverera med hög kvalitet, miljöanpassade transportlösningar och med god arbetsmiljö.  
 
Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO14001:2015 samt 
OHSAS 18001:2007.

Som certifieringsorgan använder vi SBCert. Som är ackrediterade utav Swedac.

Swedac är den statliga myndighet som ackrediterar företag och organisationer som i öppen konkurrens utför kontroller.
Swedac Ackreditering syftar till att säkerställa att de som kontrollerar arbetar på ett tillförlitligt och enhetligt sätt, att de har rätt teknisk kompetens och är oberoende. Detta granskar Swedac vid regelbundna tillsynsbesök.

Detta innebär trygghet för dig som kund att våra diplom är resultatet av ett ärligt och välarbetat ledningssystem.