lbg- den Flytande gasen

Förkortningen LBG står för Liquified Biogas, flytande biogas. 
Den Framställs genom rötning av organiskt material. 

Exempel det du sorterar ut som matavfall i ditt hushåll. 

Biogasen kyls sedan ner och blir till vätska. Detta sker vid
ca -160 grader. 
Detta gör att drivmedlet tar betydligt mindre plats och kan anpassas till tunga fordon som kör långa sträckor. 

För de fordon vi kör på flytande biogas sänks utsläppen med upp till 95 %.