HVO 100 - 100% förnyelsebart bränsle

HVO100 är ett helt förnyelsebart drivmedel som kommer från växtriket och från slaktavfall. 
Uppbyggnaden är av kolväteföreningar och beskrivs som en kopia på vanlig fossil diesel. 
Men i jämförelse med fossil diesel kan man med denna bränsletyp reducera CO2-utsläppen med upp till 90%. 
(Standardvärdet beräknas på 88%.)


HVO säljs både som låginblandning i diesel och som ren HVO, HVO100. 
Vi har valt att endast använda ren HVO100 i våra fordon som dessutom är Euro6-klassade. 

 

STAY FRESH
STAY FRESH