VÅRT FOKUS PÅ HÅLLBARHET

- En giftfri miljö att leva i.
Vår fordonsflotta består av fordon som inte bara har bra kvalitet, utan också är både bränslesnåla och använder ett drivmedel som minimerar påverkan på vår miljö. 
Utifrån transportens upplägg så används HVO100, LBG eller EL som bränsle. 

- Hållbart gods, minimerar slöseri med resurser.
Genom att skapa transporter som är anpassade utifrån det gods vi hanterar, skapar vi hållbart gods.
Exempel livsmedel håller längre om det hanteras på rätt sätt, håller rätt temperatur och kommer fram den tid som behövs för att det ska kunna tas om hand på rätt sätt vid lossning. Det gör att det håller längre och minimerar risken för att det inte går att sälja och blir utsorterat. 

- En hållbar medarbetare.
Vi skapar aktivt en god och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare, som ständigt förbättras, proaktivt anpassas utifrån rådande situation och där vi alla kan trivas och må bra.


 

CERTIFIERAT ARBETE -
EN TRYGGHET FÖR DIG SOM KUND


För oss är det en självklarhet att arbeta med ständiga förbättringar i hela verksamheten och med hela kedjan, från bokning till utförd transport/logistiktjänst.

Själva tjänsteutförandet är direkt avgörande om vi ska lyckas leverera miljöanpassade transportlösningar med hög kvalitet och med god arbetsmiljö.  

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO14001:2015 (miljö).

För dig som kund innebär detta tryggheten i att våra diplom är resultatet av ett ärligt och välarbetat ledningssystem. 

Stay Fresh Sweden AB