För oss är det en självklarhet att arbeta med ständiga förbättringar i hela verksamheten och med hela kedjan, från bokning till utförd transport/logistiktjänst.

Själva tjänsteutförandet  är direkt avgörande om vi ska lyckas leverera med hög kvalitet, miljöanpassade transportlösningar och med god arbetsmiljö.  
 
För oss handlar det om hållbarhet: 

- En giftfri miljö att leva i.
Att vår fordonsflotta består av fordon som inte bara har bra kvalitet utan också är både bränslesnåla och använder ett drivmedel som minimerar påverkan på vår miljö. 

- Hållbart gods, minimerar slöseri med resurser.
Genom att skapa transporter som är anpassade utifrån det gods vi hanterar, skapar vi hållbart gods.
Exempel livsmedel håller längre om det hanteras på rätt sätt, håller rätt temperatur och kommer fram den tid som behövs för att det ska kunna tas om hand på rätt sätt vid lossning. Det gör att det håller längre och minimerar risken för att det inte går att sälja och blir utsorterat. 

- En hållbar medarbetare.
Vi skapar aktivt en god och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare, som ständigt förbättras, proaktivt anpassas utifrån rådande situation och där vi alla kan trivas och må bra.


Certifiering
Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO14001:2015 (miljö).

Som certifieringsorgan använder vi SBcert som i sin tur är ackrediterade utav Swedac.

Swedac är den myndighet som ackrediterar företag och organisationer som i öppen konkurrens utför kontroller.
Swedac Ackreditering syftar till att säkerställa att de som kontrollerar arbetar på ett tillförlitligt och enhetligt sätt, att de har rätt teknisk kompetens och är oberoende.
Detta granskar Swedac vid regelbundna tillsynsbesök.

För dig som kund innebär detta tryggheten att våra diplom är resultatet av ett ärligt och välarbetat ledningssystem.